VÅRA TJÄNSTER

Många hushåll har vatten från egen brunn eller källa och då måste man själv hålla koll på vattnets kvalité.

Det allra bästa är att ta vattenprov under vår eller höst, då det ofta blir vatten runt brunnen och risken finns att det rinner ner i dricksvattnet och orsakar bakterier. Bakteriellt vattenprov bör göras minst vart tredje år.

Misstänker du att ditt vatten är förorenat? Har du problem med färgade beläggningar i sanitetsporslinet? Det tyder på surt eller hårt vatten. Har vattnet en konstig smak och färg är problemet järn, mangan eller humus. Vattenproblemet radon är också vanligt vid borrade brunnar.

Har du problem med ditt kommunala vatten? Det är inte ovanligt att man får problem med t ex kalkavlagringar om vattnet är för hårt. Då är ett avhärdningsfilter den rätta lösningen. Det kan också hända att man vill förändra sin vattenkvalitet av andra orsaker.

Vi hjälper dig med allt detta och ser till att du får den vattenkvalitet du vill ha.

vattenkvalitet
Bevattning-, hushåll- eller dricksvatten?